Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Otrokov organizem je prav takrat namreč izpostavljen vplivom okolja. Ustrezne gibalne dejavnosti, ki naj bi potekale skozi igro, so v predšolskem obdobju ključnega pomena za otrokov gibalni in funkcionalni razvoj. Poleg tega vplivajo tudi na otrokove spoznavne, socialne ter čustvene sposobnosti in lastnosti. (Videmšek in Visinski, 2001)

 

Igra otroku pomaga premagati ovire, ki so zanj brez igre nepremostljive, omogoča mu reševanje enega problema na več načinov, zagotavlja motivacijo za delo in je zato v organiziranih oblikah vadbe nepogrešljiva. Gibanje skozi igro je lahko tudi poučno, če odrasli igro organizira tako, da jo ustrezno povezuje z drugimi področji. Otroci ob tem spoznavajo nove stvari in utrjujejo že usvojena znanja. 

 

Tisto, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje žal ne more nadoknaditi, zato je ena temeljnih nalog staršev in vrtca, da otroke spodbuja k različnim dejavnostim. Glede na pomen, ki ga ima gibanje v otrokovem razvoju, je nujno že v otroštvu ustvariti pozitiven odnos do gibalnih dejavnosti.

 

PLAVANJE

 

Plavanje je vseživljenjski šport, ki preko gibanja v vodi ter vključitve celega telesa vodi do dobrega počutja. Nadobudni malčki bodo plavalno znanje začeli usvajati preko iger. 

Organizirali bomo tudi tečaje plavanja za otroke s posebnimi potrebami. Prav tako se je možno dogovoriti za individualne ure učenja plavanja.

SMUČANJE

 

Počakamo še sneg in hop na smučke. Organizirali bomo vikend tečaje smučanja za otroke od 3. leta starosti. 

ROLANJE

 

Rolanje je eden izmed športov in oblika rekreacije, ki ga lahko izvaja celotna družina ali pa se vrstniki dobijo skupaj na igrišču oziroma na vasi. Otroke želimo naučiti varnega rolanja.

 

 

 

Športno terapevtsko društvo TIA
Cegelnica 2a, 4202 Naklo
PE - Naslov igralnice: GLAVNA CESTA 24, NAKLO (Zadružni dom)

 

igralnica.tia@gmail.com

telefon: 040 705 335

 

Vse pravice pridržane. © 2019 Igralnica TIA