top of page

Kakšno je naše poslanstvo? Namen? Vizija? Komu želimo posvetiti svoj čas? Obarvati otroštvo? Prednosti? Cilji?

Igralnica TIA z žirafico Tio je namenjena vsem otrokom, ki potrebujejo majhen ali malo večji korak na poti k boljši kvaliteti življenja in predvsem k samostojnosti. Terapije in aktivnosti potekajo v otroku prilagojeni motorično senzorični igralnici, v kateri se otrok dobro počuti, se zabava, ter preko igre spoznava nove stvari. Otroku pomagamo razviti področja, ki jih v življenju potrebuje pri vsakodnevnih aktivnostih.

 

Predšolsko obdobje je zelo pomembno za otrokov razvoj. Kar je v tem času zamujeno, je pozneje težko nadomestljivo oziroma je potrebno veliko več truda in volje, da pridemo do enakih ciljev. 

 

Aktivnosti so organizirane zlasti za predšolske otroke ter predšolske in osnovnošolske  otroke s posebnimi potrebami. V našo igralnico seveda vabljeni tudi vsi otroci od 1.-3. razreda, ki so jim naše aktivnosti všeč. Predvsem bi se lahko našli v ustvarjalnih delavnicah, punčke v baletu, itd.

 

Preko naših terapij in aktivnosti lahko pričakujemo napredek pri: 

 • pozornosti, koncentraciji in spominu,

 • samoregulaciji,

 • ravnotežju in koordinaciji,

 • kontroli telesa,

 • finomotoričnih spretnostih,

 • premagovanju strahu,

 • grafomotoričnih spretnostih,

 • kognitivnih sposobnostih,

 • propriocepciji,

 • sledenju navodilom,

 • poslušanju,

 • občutku za ritem,

 • čutnih zaznavah,

 • obvladovanju stresa in tesnobe,

 • ustvarjalnosti in razvijanju domišljije,

 • samozavesti in samospoštovanju.

 

Terapije in aktivnosti so namenjene

 • vsem otrokom, ki želijo barvito otroštvo,

 • otrokom s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami,

 • vsem otrokom s posebnimi potrebami (ADHD, motnje avtističnega spektra, gibalno ovirani, Downov sindrom, motnje v duševnem razvoju),

 • hiper- ali hiposenzibilnim otrokom (tistim, ki se neradi dotikajo stvari),

 • agresivnim otrokom,

 • sramežljivim otrokom,

 • »nerodnim otrokom«,

 • otrokom, ki imajo težave z izražanjem in čustvovanjem,

 • otrokom, ki imajo težave z govorom in izgovorjavo,

 • otrokom, ki imajo težave na področju fine motorike in grafomotorike,

 • dojenčkom, jokavim otrokom,

 • nedonošenčkom, ...

 

Naša posebnost je delo v manjših skupinah ter vodenje terapij in aktivnosti s strani strokovnjakov. Otrokom želimo ponuditi nekaj boljšega, drugačnega in ne samo igro ter tekanje po prostoru.

 

Zavedamo se pomena ustreznih aktivnosti za otrokov razvoj. Ponudba aktivnosti je zato pestra, saj želimo vsakemu ponuditi tisto, kar potrebuje. Hkrati se zavedamo, da je vloga starševstva včasih težka in želimo razbremeniti tudi vas. Po željah bomo oblikovali še dodatne aktivnosti in jih dodali v ponudbo.

bottom of page