top of page

 

V naši igralnici so dobrodošli vsi otroci s posebnimi potrebami. Sprejeli jih bomo takšne kakršni so in se z njimi ukvarjali. V njihov mozaik življenja želimo dodati še kakšen košček sreče, ljubezni, glasbe, gibanja, zabave, ... Naj bo tudi njihov mozaik otroštva pester in barvit.

 

Za otroke s posebnimi potrebami bomo oblikovali samostojne manjše homogene skupine, da bo aktivnost potekala brez težav. V primeru, da bo prijavljenih premalo otrok, jih bomo priključili k drugim skupinam in organizirali dodatnega spremljevalca. 

MOTORIČNO SENZORIČNA URICA

Vodeni program na motorično senzorični urici otroku omogoči razvoj motričnega in senzorničnega sistema. Preko različnih aktivnosti in s pomočjo prilagojenih materialov in okolja postopno krepimo otrokov razvoj na vseh nivojih funkcioniranja. Poleg ugodnega vpliva na motoriko in senzoriko, otroku omogočimo tudi sprostitev, razvedrilo, zabavo, socializacijo, sodelovanje in spoštovanje različnosti.

 

Homogene skupine, ki jih oblikujemo, omogočajo vsakemu otroku razvijati svoje potenciale. Na uricah sta vedno prisotna terapevt in pedagog, ki skrbita, da vaš otrok uživa v pestrem programu aktivnosti na motorično senzorični urici.

 

Napredek lahko pričakujete čisto na vseh področjih: pozornosti in koncentraciji, samoregulaciji, ravnotežju in koordinaciji, finomotoričnih spretnostih, ... Več o tem, kaj so aktivnosti, komu so namenjene, kakšen napredek lahko pričakujemo, si preberite v rubriki O AKTIVNOSTIH pod zavihkom TERAPIJE IN AKTIVNOSTI.

 

Senzorično motorična urica za otroke s posebnimi potrebami traja 60 minut. 

GLASBENO-RITMIČNA URICA

"Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca." 

(William Shakespeare)

 

Glasba je medij, preko katere se lahko vsak izraža na svoj lasten način. Glasbeno-ritmična delavnica je namenjena spoznavanju z različnimi inštrumenti, ustvarjanju različnih ritmičnih vzorcev, učenju pesmi, poslušanju, petju, igranju na inštrumente in medsebojnem sodelovanju. Poleg vseh naštetih namenov, glasbeno ritmična urica krepi tudi otrokov senzorični sistem. Glavno vodilo glasbeno-ritmičnih uric je ustvarjanje glasbe in uživanje ob njej. Otroci se na urici veliko naučijo in se hkrati tudi sprostijo. Sprostitev je v današnjem času tudi pri otrocih bistvenega pomena.

 

Glasbeno-ritmična urica traja 60 minut.

PLESNE URICE S PRAVLJICO

"Globoko v dušah pravljice spijo, a včasih se pravljice tudi zgodijo."

 

Pravljice imajo otroci zelo radi. Radi se spremenijo v pravljične junake, nastopajo ali pa pravljice le poslušajo. Poleg pravljic imajo otroci zelo radi glasbo, ob kateri se lahko gibajo, torej plešejo. Ples je odlična oblika rekreacije, primerna za vsa življenjska obdobja. Otroci ob plesu in glasbi razvijajo koordinacijo gibanja, sodelujejo z drugimi otroci, razvijajo ritem, domišljijo, ustvarjalnost, obenem pa se zabavajo in sproščajo. Vse skupaj otroka motivira in ugodno vpliva na njegovo samozavest ter samopodobo. Otroku na uricah omogočimo varno okolje v katerem lahko sprosti svojo energijo, ne da bi bil ob tem deležen »grajanja« in »kritike«.

 

Z aktivnostjo plesne urice s pravljico želimo, da otrok pravljico in ples spozna na drugačen način. Poslušanje pravljice je prepleteno z glasbo, gibanjem in plesom, s čimer otroku omogočimo še bolj intenzivno vživljanje v pravljično dogajanje. 

 

Plesne urice s pravljico so namenjene sproščanju in osebnostnem razvoju otrok. Sproščanje izboljšuje sposobnost poslušanja, pozornost, zaupanje in pozitivno mišljenje. 

 

V naši igralnici se pravljice nikoli ne končajo. Z otroki jih vsakič na novo pričaramo in ob njih pozabimo na stres in tesnobo. Raziskave namreč kažejo, da ima eden od petih otrok težave z vedenjem, tesnobo ali duševnim zdravjem.

 

Plesne urice s pravljico za otroke s posebnimi potrebami trajajo 60 minut.

PRILAGOJENA TELOVABDA

-

AKTIVNOSTI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Namenjene so vsem otrokom s posebnimi potrebami. Naredili bomo čim bolj homogene skupine in pri otroku razvijali potenciale, ki jih nosi v sebi. Starši, verjemite, otroci vas bodo presenetili. V pestri izbiri aktivnosti bo vsak otrok gotovo našel nekaj zase.

bottom of page